روش هایی برای گرفتن بهترین عکس ها از کودکان

عکاسی از کودکان کاری واقعا لذت بخش و با احساس است ولی متاسفانه این کار میتواند یک چالش اساسی برای پدر مادران باشد.کودکان معمولا غیر قابل پیش بینی و به اصطلاح مودی هست